masaya monte ekartör seti

masaya monte ekartör seti

masaya monte ekartör seti

Ameliyat Masasına Tespit Edilerek Kullanılan Başta Karaciğer Nakli olmak Üzre Böbrek Nakli Ve Ameliyatları,Kadın Doğum, Jinekoloji Ortopedi, Beyin cerrahi,Batın Ameliyatları Ve Göğüs Ameliyatlarında Aktif Olarak kullanılmaktadır

Ekartör setinin Özellikleri;

Kolay Kurulur

Operasyon Sahasında Kolay Çalışma İmkanı sağlar.

Birçok OPerasyonda Kullanılır

Geniş Alet Kullanım Seçeneği Sunar.

Pozisyona Göre Kurulubilme avantajı sağlar.

Asiste Eleman sayısını azaltır.